Zanieczyszczenie jezdni błotem

W dniu 01.04.2011r. patrol straży miejskiej stwierdził nieprawidłowości na ul. Bielskiej, gdzie doszło do zanieczyszczenia jezdni błotem. Do zanieczyszczenia przyczyniły się samochody ciężarowe, które podczas wielokrotnego wyjeżdżania z budowy naniosły glinę i błoto na jezdnię. Na miejscu zdarzenia strażnicy ustalili osobę odpowiedzialną, kierownika budowy, któremu wydano polecenia na uprzątnięcie drogi w wyznaczonym terminie.